Liturgiczna służba ołtarza jest najstarszą grupą w historii naszej parafii. Działa właściwie od założenia parafii i cały czas się powiększa.

Posługa ministranta zaczyna się od wstąpienia na stopień „aspiranta”, czyli kandydata do pełnienia posługi w parafii.

Zapisy na aspirantów są prowadzone przez księdza na początku września i KAŻDY, kto tylko zgłosi chęć uczestniczenia, zostaje przyjęty na kurs parafialny. Przez okres jednego roku aspiranci zaznajamiają się z wszystkimi zadaniami, które będą spełniać w przyszłości, podczas liturgii.
Najważniejszym zaszczytem ministranta jest przebywanie w bezpośredniej bliskości Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie.

W naszej parafii, posługa Lektora, a właściwie Ministranta Słowa Bożego zaczyna się od wyrażenia chęci przystąpienia do tej wspólnoty. Zapisy na kurs lektorski prowadzone są przez księdza opiekuna i są przeznaczone dla chłopaków, przynajmniej w wieku uczniów pierwszej klasy gimnazjum.
Kandydaci zostają wysłani na kurs dekanalny (w naszym przypadku organizowany przez Dekanat Krynicki). Podczas spotkań formacyjnych przyszli lektorzy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności do pełnienia tej funkcji, np. uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych w zakresie liturgiki czy też ćwiczą z logopedą. Lektor musi płynnie czytać i mieć dobrą dykcję.
Ponadto także w parafii prowadzone są spotkania, podczas których omawia się inne aspekty zadań lektora. Posługa ta wymaga od kandydatów wielkiego zaangażowania i wytrwałości, dlatego też nie każdy ostatecznie decyduje się pozostać w tym gronie. Jednak wielu ministrantów kontynuuje „wspinanie” się po szczeblach w formacji Liturgicznej Służby Ołtarza.
Najważniejszym zaszczytem lektora jest publiczna proklamacja Słowa Bożego w czasie liturgii.

Zasady służby liturgicznej:

  • Jesteśmy sługami ołtarza
  • Dbamy o sprzęty liturgiczne
  • Dbamy o szatę liturgiczną
  • Służymy obowiązkowo w dni powszednie tygodnia
  • Uczestniczymy w spotkaniach formacyjnych
  • Po modlitwie obowiązuje silencium sacrum – święte milczenie
  • Każdy ministrant, lektor i ceremoniarz wypełnia wzorowo swoje obowiązki

Zaznaczamy, że jesteśmy otwarci na nowych kandydatów, którzy tylko wyrażą chęć uczestniczenia w naszej grupie.