Połowa lat 30-tych minionego wieku proboszcz parafii Krynica Zdrój – ks. Prałat Roman Duchiewicz podjął myśl budowy nowego kościoła w okolicy cmentarza dla tej części Krynicy. Rodzin rzymskokatolickich było tu zaledwie ok. 30, a większość to domy żydowskie, Grekokatolików i Łemków. Myśl o budowie kościoła upadła. Jednak wiosną 1937 roku ks. proboszcz R. Duchiewicz podjął budowę domu parafialnego przy ul. Kraszewskiego. Budowa trwała 2 lata
1 V 1939 r. opiekę nad Domem podjęły Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie
8 V 1939 r. poświęcenie Domu przez Bpa Franciszka Lisowskiego
1941 r. Dom zamieniono na sierociniec
1942 r. Niemcy usunęli siostry i dzieci polskie a dom przeznaczono na szkołę dla dzieci niemieckich
1944 r. powrót sióstr do sierocińca. Częściowo dom był zajęły przez Niemców na szpital
1949-1963 r. Dom spełniał funkcję diecezjalnego domu rekolekcyjnego
1963 r. Biskup Jerzy Ablewicz, aby ratować dom przed władzami komunistycznymi, zamianował Ks. Adama Cisowskiego Rektorem Kaplicy
1963-1967 r. rozbudowa kaplicy i organizacja duszpasterstwa
1972 r. ukończenie rozbudowy domu – piętra
1975 r. Biskup Jerzy Ablewicz tworzy samodzielny Rektorat
1980 r. erygowanie parafii przez Bpa Jerzego Ablewicza
13 VI 1982 r. poświęcenie miejsca pod budowę kościoła Św. Antoniego przez Bpa Ordynariusza Jerzego Ablewicza
13 VIII 1982 r. udzielenie pozwolenia przez władze świeckie na budowę kościoła. Rozpoczęto prace ziemne tej budowy
22 VI 1983 r. poświęcenie kamienia węgielnego nowego kościoła, którego dokonał w Krakowie Papież Jan Paweł II
1985 r. wmurowanie kamienia węgielnego przez Bpa Józefa Gucwę
7 VIII 1986 r. śmierć pierwszego proboszcza Ks. Kanonika Adama Cisowskiego – organizatora parafii i pierwszego budowniczego kościoła
26 VIII 1986 r. przybycie nowego proboszcza – Ks. Ludwika Kiełbasy i kontynuacja rozpoczętej budowy kościoła
1991 r. ukończenie budowy kościoła w stanie surowym
1993 r. prace wykończeniowe kościoła (tynkowanie wnętrza i elewacja zewnętrza, położenie marmurowej posadzki na dwóch poziomach)
1994 r. wykonano m.in.: tabernakulum, marmurowy ołtarz, ambonę, chrzcielnicę, drogę krzyżową, część stolarki do górnego kościoła
17 IX 1995 r. poświęcenia kościoła przez J. E. Ks. Bpa Józefa Życińskiego
1996-2000 r. wyposażanie wnętrza kościoła (wykonanie konfesjonałów, ławek, witraży)
23 V 2000 r. Nawiedzenie parafii przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, oraz poświęcenie witraży przez J. E. Ks. Bpa Wiktora Skorca
1986 – 2001 r. równocześnie przy budowie kościoła prowadzono gruntowny remont plebani
2001 r. budowa nowego parkingu przy kościele
2002 r. umeblowanie zakrystii kościelnych
2003 r. wykonanie ogrodzenia kościelnego i poświęcenie figury Matki Bożej
2008 r. odnowienie elewacji kościoła – malowanie
2008 r. rozpoczęcie prac przy nowym chodniku wokół kościoła (materiał), zakończenie 2009
2010 r. 15.08 – zmiana na urzędzie proboszcza. Nowym proboszczem zostaje ks. Jan Wnęk.