Trzecia Niedziela Wielkanocna

  1. Trzecia Niedziela Wielkanocna przeżywana jest w Polsce jako Niedziela Biblijna. Serdecznie zachęcamy do codziennej lektury Pisma Świętego, w którym możemy znaleźć siły i pomoc w rozwiązaniu wszystkich trudnych spraw. Wychodząc z kościoła każdy może zabrać małą karteczkę ze Słowem Bożym.
  2. Jutro o godz. 16.00 na plebanii spotkanie młodzieży z klas drugich gimnazjum przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
  3. We wtorek o godz. 17.00 w kościele zbiórka aspirantów i ministrantów.
  4. Dziękujemy za poprowadzenie różańca róży bł. Julii Rodzińskiej, a w środę prosimy różę św. Maksymiliana Kolbe.
  5. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary składane na cele inwestycyjne, za tydzień składka na Seminarium Duchowne w Tarnowie.
  6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
  7. Powoli zbliżamy się też do czasu parafialnych misji świętych, które rozpoczną się w niedzielę 6 maja i przygotują nas do kanonicznej wizytacji biskupiej. Poprowadzi je ks. Jan Wróblewski werbista. Już dziś módlmy się o ich dobre przeżycie.
  8. W miniony tygodniu z naszej parafii do wieczności odszedł † Janusz Mróz z ul. Kraszewskiego, którego pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 15.00 na dolnym cmentarzu.